Wyniki

PodobnyBrak istotnych różnic w cechach demograficznych i klinicznych, takich jak wiek, płeć, wskaźniki stanu zapalnego w krwi obwodowej, czułe i obrzęk stawów, poziomy IgM-RF lub ACPA, historia palenia tytoniu, wskaźnik masy ciała (BMI) i stosowanie niesterydowych Leki przeciwzapalne (NLPZ) obserwowano pomiędzy grupami w punkcie wyjściowym. Żaden z badanych nie miał obrzęk stawu na linii podstawowej na protokół. Wszyscy włączeni pacjenci spełniali kryteria włączenia na podstawie parametrów laboratoryjnych i żaden z nich nie został poddany badaniu obrazowemu w celu ustalenia statusu włączenia. Jednak w kontekście rutynowej opieki, podgrupa 48 pacjentów poddawano obrazowaniu stawów przed badaniem, w którym 46 nie wykazało zapalenia błony maziowej w tych stawach.
[przypisy: patryk pniewski wikipedia, actisoftin cena, urointima ulotka ]