N 1 opisy przypadków w erze sekwencjonowania całego genomu

Rak gruczołu krokowego ma szereg klinicznych rezultatów, od całkowitej remisji w odpowiedzi na leczenie do śmierci w wyniku agresywnych przerzutów. Rokowania dla osób z rakiem prostaty nie da się łatwo przewidzieć, a nowa diagnostyka będzie przydatna do określenia strategii leczenia. W tym numerze JCI, Haffner i współpracownicy wykorzystują kompleksowe sekwencjonowanie genomu nowotworu do zbadania pochodzenia mutacji genetycznych leżących u podstaw przypadku letalnego raka prostaty. Niespodziewanie, śmiertelny klon tego osobnika powstał z ogniska nowotworowego, które zazwyczaj jest uważane za bardzo małe ryzyko w oparciu o histologię. Ich raport podkreśla potrzebę zbierania i kuratora. N 1. przypadków w celu opracowania bazy danych, która może być wykorzystana do podejmowania decyzji klinicznych. Przypadek śmiercionośnego klona Naukowcy w sercu są detektywami. Kiedy Haffner i jego koledzy dowiedzieli się o przypadku letalnego przerzutowego raka gruczołu krokowego z danymi pochodzącymi sprzed 17 lat, musieli wziąć to pod uwagę (1). Stosując podejście zbliżone do uprzednio stosowanego do progresji raka trzustki (2), autorzy rozpoczęli od kompleksowego sekwencjonowania genomu przerzutów nowotworowych odzyskanych podczas autopsji. Ta analiza dała dowody mutacji w kilku dobrze udokumentowanych genach raka gruczołu krokowego, takich jak PTEN supresorowy nowotworu, białko nowotworowe p53 (TP53), białko POZ typu speckle (SPOP), hepataza zależna od ATP (ATRX) i receptor androgenowy (AR ) (1), o których wiadomo, że są nawracająco zmienione w schyłkowym, opornym na kastrację raku prostaty. Ponieważ 17 lat wcześniej chirurgicznie usunięto (i uratowano) guza pierwotnego tego pacjenta, autorzy mieli wyjątkową okazję, aby zapytać o. Whodunit. pytanie. Które, jeśli w ogóle, takie mutacje były obecne w guzie pierwotnym. W jaki sposób ta konstelacja mutacji ewoluowała w miarę upływu czasu, gdy pacjent cierpiał na wielokrotne nawroty (z towarzyszącymi biopsjami tkanki) podczas 17 lat leczenia różnymi interwencjami. Odpowiedź na te pytania dała możliwość nowego spojrzenia na postęp raka gruczołu krokowego, mechanizmy oporności na leki i być może możliwości rozwoju diagnostyki molekularnej. Badanie histologiczne guza pierwotnego ujawniło wiele regionów nowotworu o wysokim stopniu złośliwości (Gleason 4), małego ogniska choroby o niskim stopniu złośliwości (Gleason 3) i pojedynczego przerzutu do węzłów chłonnych (1). Wiadomo, że pacjenci z pierwotną chorobą o dużej objętości i wysokim stopniu złośliwości mają zwiększone ryzyko nawrotu; dlatego nie jest zaskakujący przebieg klinicznego przerzutowego raka gruczołu krokowego tego pacjenta. Zaskakujące było to, że zabójczy klon, zdefiniowany przez obecność tych samych mutacji PTEN, TP53 i SPOP odzyskanych podczas autopsji, pochodzi z małego, niskiego stopnia ostrości Gleasona 3, a nie z dużo bardziej znaczącego, wysokonakładowego Gleasona. 4 nowotwory, które nie zawierały mutacji PTEN, TP53 i SPOP
[przypisy: okulary przeciwsłoneczne z filtrem, ból pod lewą łopatką przy oddychaniu, czy sok pomidorowy jest zdrowy ]
[patrz też: patryk pniewski wikipedia, actisoftin cena, urointima ulotka ]