Lokalizacja, lokalizacja, regulacja: nowa rola -Spektyny w sercu ad

W tym wydaniu JCI, Hund et al. pokazują, że spektroskopia IV rekrutuje CaMKII. do kompleksu Nav1.5-ankyrin i tego CaMKII. następnie moduluje funkcję poprzez fosforylację seryny w łączniku I (II (19). Pokazano także miejsca wiążące dla wielu oddziałujących białek. CaM, kalmodulina; FHF1B, czynnik homologiczny czynnik wzrostu fibroblastów 1B; Nedd4, ligandy typu ubikwityna-podobne do Nedd4. Większość VGSC aktywuje się i dezaktywuje całkowicie w ciągu pierwszych kilku milisekund AP, co bardzo szybko zmniejsza lub eliminuje ich udział w fali AP. Kiedy VGSC nie dezaktywują się normalnie, powstały późny (tj. Nieinaktywowany) prąd Na + zapewnia znaczny wewnętrzny prąd, który przedłuża czas AP (APD) i może prowadzić do arytmii, albo bezpośrednio poprzez zmieniony kształt fali AP albo pośrednio poprzez zmienione wewnątrzkomórkowe stężenia Na + . W ostatnich latach włożono wiele wysiłku w zrozumienie roli tego późnego prądu Na + i terapeutycznych korzyści jego blokady (4). Późny prąd Na + jest preferencyjnie blokowany przez dużą liczbę leków, które oddziałują z regionem tworzącym pory. podjednostka w dobrze opisanym miejscu, które jest wiązane przez kilka lokalnych anestetycznych cząsteczek leku (5. 7). Oprócz roli w dziedzicznej chorobie (w tym długiej QT i epilepsji), pojawiające się dowody ujawniły, że nieprawidłowy późny prąd Na + może odgrywać rolę w zaawansowanych stadiach niewydolności serca (8). Dlatego zrozumienie nie tylko struktur w VGSC. podjednostka, ale także tożsamość molekularna białek partnera, które modyfikują funkcję kanału Na + ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia wielu złożonych fenotypów choroby. Kanał Na + jako kompleks makromolekularny W ostatnich latach rozwinęło się rozumienie kanałów jonowych jako kompleksów wielkocząsteczkowych, które ściśle kontrolują funkcję i regulację kanału (9). Na przykład, w wielu kompleksach kanałów jonowych wrażliwych na PKA, podjednostka zawierająca pierwotne pory jest w kompleksie z białkiem kotwiczącym A kinazy A (AKAP), która rekrutuje kinazę, fosfatazy i fosfodiesterazy do kontrolowania lokalnego stanu fosforylacji (10). . VGSC tworzą również kompleksy makromolekularne z. podjednostkę, wykazano oddziaływanie z wieloma białkami, w tym. podjednostka, ankyrina, syntrofina, dystrofina, czynnik homologiczny czynnika wzrostu fibroblastów 1B, kalmodulina i ligandy typu ubikwityny typu Ndd4 (Figura 2B), z których wszystkie biorą udział w regulacji aktywności kanału, prawidłowej lokalizacji komórki oraz biosyntezie i degradacji z. podjednostka (11, 12). Mutacje w wielu z tych oddziałujących białek były związane z dziedziczną chorobą, w tym z wariantami 4, 10 i 12 długiego zespołu QT (13, 14). Inne białko, które reguluje VGSC głównie w. ale nie ograniczone do . mięsień sercowy, w tym wpływ na późny prąd Na +, to Ca2 + / kalmodulina II (CaMKII;
[patrz też: olej z konopii indyjskich gdzie kupić, przychodnia topolowa lublin, odbicie piłki serwisowej ]
[podobne: padaczka alkoholowa skutki, spasmolina cena, zespół trousseau ]