Integralna rola integryn w rozwoju Th17

Linia komórek T CD4 + znanych jako komórki Th17, które pochodzą z ekspozycji naiwnych limfocytów T CD4 + na IL-6 i TGF-a, zostały włączone do szeregu chorób autoimmunologicznych. W tym wydaniu JCI, badania Acharyi i wsp. i Melton i in. pokazać, że TGF-. jest aktywowany w synapsie komórek T DC / CD4 + przez integryny yv i że ta aktywacja jest wymagana do różnicowania Th17 i autoimmunizacji w ośrodkowym układzie nerwowym. Zatem badania te oferują potencjalny cel terapeutyczny w walce z chorobami autoimmunologicznymi. Komórki Th17 są ostatnio zidentyfikowanym i krytycznym składnikiem adaptacyjnego układu odpornościowego (1-3). Charakteryzują się one wytwarzaniem IL-17A i IL-17F, jak również innymi cytokinami, takimi jak IL-22. Wykazano, że te cytokiny efektorowe są krytyczne dla usuwania pewnych bakterii i patogenów grzybowych (4). Ponadto, wykazano, że komórki Th17 indukowane przez szczepionkę mają szerokie ochronne role przeciwko pozakomórkowym patogenom, takim jak Streptococcus pneumoniae i kontrolują migrację komórek Th1 w kontekście szczepienia przeciwko wewnątrzkomórkowemu patogenowi Mycobacterium tuberculosis (4). Jednak ten ochronny aspekt linii Th17 ma swój koszt, ponieważ komórki te są zaangażowane w choroby autoimmunologiczne, takie jak stwardnienie rozsiane, łuszczyca i reumatoidalne zapalenie stawów (1-3). Kilka grup wykazało, że naiwne limfocyty T CD4 + różnicują się do Treg w obecności TGF-a. (5, 6). Jednak w obecności TGF-. i IL-6, naiwne limfocyty T CD4 + różnicują się do komórek Th17 (6. 8). Wczesna praca Li i in. (9) pokazał, że źródło TGF-a w tym kontekście była komórka T CD4 +. Jednak TGF-. jest wydzielany z komórek w nieaktywnej postaci, w której bioaktywny TGF-. jest w kompleksie z peptydem związanym z opóźnieniem (LAP) poprzez niekowalencyjne wiązania. Dwa badania w tym wydaniu JCI pokazują, że DC aktywują TGF-. w sposób zależny od integryny (10, 11), co sugeruje, że aktywacja TGF-. występuje w synapsie komórek DC / T (Figura 1) i że ta aktywacja jest wymagana do kierowania różnicowaniem limfocytów T Th17. Figura 1Schematyczne przedstawienie różnicowania Th17. Dwa badania w tym wydaniu JCI (10, 11) pokazują, że TGF-. jest aktywowany w synapsie komórek T DC / CD4 + przez integryny yv i ta aktywacja jest wymagana do różnicowania Th17 in vitro. Ponadto, myszy pozbawione integryn y v na DC nie rozwijają EAE, choroby pośredniczonej przez komórki Th17. TGF-. i integryny TGF-. jest wielofunkcyjną cytokiną zaangażowaną w wiele aspektów immunologii, angiogenezy i wzrostu nabłonka, a także w stanach chorobotwórczych, takich jak zwłóknienie (12). Aktywacja TGF-. był obszarem intensywnych badań
[więcej w: przychodnia topolowa lublin, padaczka alkoholowa objawy, dyskopatia kręgosłupa szyjnego a operacja ]
[hasła pokrewne: poradnia onkologiczna gdynia, patryk pniewski wikipedia, actisoftin cena ]