Dominujące ujemne moczówki prostej i inne endokrynopatie cd

Russell i in. wnioskuje, że zmutowane Cys67Ter i normalne produkty AVP tworzą kompleksy, które upośledzają sekrecję i że akumulacja tych kompleksów w ER powoduje toksyczność komórkową i postępującą utratę neuronów wytwarzających AVP (Figura 2). Kontrastuje to ze zrozumieniem, że mutacje DN genów kodujących cząsteczki polimeryczne, takie jak kolagen, zwykle niekorzystnie wpływają na normalny produkt genowy w tej samej komórce poprzez dimeryzację lub łączenie z normalnym produktem w sposób, który je inaktywuje. Ponadto, w przypadkach cząsteczek polimerycznych, mutacje DN są często bardziej szkodliwe niż mutacje, które nie powodują wytwarzania żadnego produktu genu, które są określane jako mutacje zerowe lub allele zerowe. Ponieważ AVP jest białkiem monomerycznym, nie jest jasne, dlaczego i jak tworzą się te kompleksy, a mechanizm, za pomocą którego mutacja Cys67Ter działa jako DN, musi być inny. Prawdopodobnie mutacja A (a 1) T działa na myszach bardziej jak allel zerowy niż mutacja Cys67Ter, a zatem nie powoduje mysiego FNDI. W każdym razie ustalenia Russella i in. może również wyjaśnić niektóre różnice kliniczne obserwowane u pacjentów z FNDI. Figura 2 W patogenezie FNDI, produkty normalnego i Cys67Ter AVP wchodzą w interakcję, aby zapobiec wydzielaniu AVP. Te produkty także gromadzą się wewnątrz, uszkadzają i powodują utratę komórek wydzielniczych AVP. Czy inne zaburzenia endokrynologiczne są spowodowane mutacjami DN. Aby ustalić, czy ustalenia Russella i in. (6) może mieć zastosowanie do innych zaburzeń endokrynologicznych, zrobiłem OMIM wyszukiwania za pomocą słowa kluczowego fraza. Dominujący negatywny niedobór hormonu.. Stwierdziłem, że 21 z 33 pasujących wpisów w OMIM zawiera dane dotyczące prawdziwych mutacji DN związanych z zaburzeniami endokrynologicznymi (tabela 1), co wskazuje, że mutacje DN wywołują wiele chorób endokrynologicznych. Na przykład pierwszym hasłem jest hormon wzrostu (GH). W izolowanym niedoborze GH typu II (IGHD II), wiele różnych mutacji DN GH powoduje zwiększoną ekspresję izoformy GH (7) o 17,5 kDa. Nadprodukcja tej izoformy u transgenicznych myszy zapobiegała dojrzewaniu pęcherzyków wydzielniczych GH i powodowała akumulację dużego agregatu GH. Ta kumulacja doprowadziła do śmierci większości somatotropów, a kilka pozostałych somatotropów było nieprawidłowo morfologicznych (8, 9). Tak więc mutacja DN GH prowadzi do utraty większości somatotrofów, powodując hipoplazję przedniego przysadki i IGHD II, analogicznie do badań przedstawionych w tym wydaniu przez Russella i in. (6). Tabela Przykłady dominujących negatywnych mutacji powodujących endokriopatie Przypisy Patrz odnośny artykuł od strony 1697. Konflikt interesów: Autor zadeklarował brak konfliktu interesów. Zastosowano niestandardowe skróty: wazopresyna argininowa (AVP); autosomalny recesywny (AR); autosomalny dominujący (AD); rodzinna moczówka prosta neurohypophyseal (FNDI); dominujący-negatywny (DN); oksytocyna (OT); jądro nadpktyczne (SON); jądro przykomorowe (PVN); hormon wzrostu (GH); izolowany niedobór GH typu II (IGHD II).
[patrz też: ortodonta dziecięcy poznań, yerba mate przygotowanie, kzeirsw ]
[patrz też: padaczka alkoholowa, ortodonta dziecięcy poznań, poradnia onkologiczna gdynia ]