Choroba związana z dawcami u pacjentów po przeszczepie nerki ad

Verneuil i in. (9) dokonali przeglądu 21 SCC skóry od KTR; u jednego pacjenta zidentyfikowano SCC skóry z genotypem dawcy, ale nie u biorcy. Potwierdzili, że mikrodyspe-rowane komórki p53 + zarówno SCC, jak i dawców kanalików nerkowych biorców miały taki sam wzór topnienia mitochondrialnego DNA o wysokiej rozdzielczości we wszystkich trzech markerach, ale różniły się od DNA biorcy. Ponadto odkryli, że SCC skóry nosił tę samą mutację TP53 c.524G> A (p.Arg175His, znany również jako rs28934578), tak jak w komórkach donorowych kanalików nerkowych p53 +, ale nie w normalnych komórkach biorcy. Ta mutacja w linii płciowej w TP53 różniła się od wspólnej tandemowej mutacji CC> TT wywołanej przez UV. Autorzy wyciągnęli wniosek, że SCC skóry biorcy pochodzi z komórek kanalików nerkowych dawcy i dostarcza przekonujących dowodów na bezpośredni udział dawcy w nowotworowym nabłonku SCC skóry w KTR. Zidentyfikowano również mutację KRAS w skórze SCC, ale nie w komórkach dawcy, co wskazuje, że mutacja KRAS jest nową mutacją somatyczną. Skóra SCC pacjenta znajdowała się w obszarze narażonym na promieniowanie UV, a kombinacja mutacji KRAS i TP53 może być kluczem do inicjacji i / lub promocji karcynogenezy nabłonkowej skóry. Chociaż nie jest jasne, w jaki sposób komórki nerkowe dawcy migrują na skórę i tworzą nowotwór, złośliwość związana z dawcą (DAM) powinna być prawdopodobnie inna niż złośliwość de novo (DNM) u biorcy przeszczepu. Ponieważ komórki dawcy migrują do nowych zagranicznych miejsc, takich jak skóra biorcy, ważne jest, aby określić, w jaki sposób dostosowują się one do nowej niszy mikrośrodowiska, jakie skutki wynikają z nowych interakcji i wpływu komórek dawcy na nowotworzenie. Podobnie jak w przypadku białaczki dawcy (15), istnieje niewątpliwe mechaniczne nakładanie się między rozwojem DAM i DNM. W patogenezie DAM należy wziąć pod uwagę, że jego przyczyna ma charakter wieloczynnikowy. Czynniki nieodłącznie związane z komórką i zewnętrzne sygnały sygnalizacyjne z niszy określają normalny versus los nowotworowy dla przeszczepionych komórek dawcy. Dalsze badania mające na celu scharakteryzowanie DAM pomogą w zrozumieniu dynamicznej równowagi między normalnymi i nowotworowymi komórkami macierzystymi oraz mikrośrodowiskiem skóry (7, 15). Te interakcje mogą pomóc wyjaśnić, dlaczego komórki kanalików nerkowych p53 + z tą samą mutacją TP53 w KTR opisaną przez Verneuil et al. nigdy nie uformował guza nerki (9). Pytania bez odpowiedzi Rak, w szczególności SCC skóry, jest główną przyczyną śmiertelności i zachorowalności w KTR o długiej żywotności. Przyszłe badania powinny dotyczyć tego, co można zrobić, aby zmniejszyć / zapobiec DNM i DAM w KTR. Czy test genetyczny z ryzykiem zachorowania na raka powinien być objęty badaniem biorcy przeszczepu i / lub kontrolą narządu dawcy. W przypadku badań przesiewowych biorców, badania biochemiczne, ale nie genetyczne, zostały włączone do wytycznych kontroli KTR (16)
[hasła pokrewne: padaczka alkoholowa objawy, gofry belgijskie przepis, ciśnienie krwi rozkurczowe ]
[hasła pokrewne: dyskopatia kręgosłupa szyjnego a operacja, padaczka alkoholowa objawy, coffecorn forte ]