Analiza wpływu leczenia badanego na liczbę limfocytów i komórek krwi obwodowej

ZnalezioneZbadana analiza wpływu leczenia badanego na liczbę limfocytów T i komórek B krwi obwodowej, ich subpopulacje z zastosowaniem analizy sortowania komórek aktywowanych fluorescencyjnie (FACS) oraz obecność i poziomy przeciwciał swoistych dla choroby mierzono w podgrupach uczestników w zależności od dostępności próbek dla różnych punktów czasowych. Mierzono przeciwciała surowicy przeciw różnym cytrulinowanym peptydom i peptydom zawierającym argininę, w tym anty-alfa cytrulinowany enolazowy peptyd-1 (CEP-1). Różnica między peptydami cytrulinowanymi a argininowymi została obliczona, a poziom odcięcia określający dodatniość dla każdej specyficzności ACPA określono na podstawie wcześniej ustalonego percentyla. Absolutne poziomy (jednostki arbitralne, AU) obliczone z próbki kalibracyjnej zostały użyte aby śledzić indywidualne i średnie zmiany w czasie.
[podobne: kzeirsw, promazin jelfa, topolowa lublin ]